Oddílové schůzky

Oddíl se schází pravidelně jednou týdně každý pátek v klubovně na ulici Komenského 28. Během roku se děti seznamují s mnoha tábornickými tématy (zdravověda, uzlování, šifry, chování v přírodě,…). Součástí projektu je i příprava občanské připravenosti např. v oblasti první pomoci. Oddíl tímto doplňuje nedostatečné informace, které děti získávají na základních školách. Výuka je vedena formou zážitkové pedagogiky kdy si dítě odnáší krom znalostí i prožitek. Schůzky jsou plné her a celý rok jsou provázeny celoročním hrou na jedno téma, která vrcholí na konci školního roku velkým na speciální oddílové schůzce. Na schůzkách jsou děti pomalu vedeny k činnostem, které jim dále usnadní pobyt v přírodě. Na schůzkách si děti vyzkouší také netradiční sportovní hry jako je ringo, indiánské hry apod.

Schůzky se konají od 15.30 do 17.30 hod.

Co na schůzky:
- košile s domovenkou
- deník, tužku
- šátek
- uzlovačku


Předchozí: TK Tuláci Následující: Klubovna