TK Tuláci

Dětský oddíl TK Tuláci Blansko je organizace s více než dvacetiletou tradicí sdružující děti i dospělé se zájmem o turistiku a pobyt v přírodě. Vznikli v roce 1989 z pionýrského oddílu Tuláci, který v té době v Blansku působil.

Tábornický klub působí jako člen České tábornické unie (oblast Jižní Morava). ČTU je organizací volně sdružující na základě společného zájmu děti, mládež a dospělé v tábornických klubech a trampských osadách. ČTU i náš oddíl vychází z myšlenek lesní moudrosti a navazuje na tradice České tábornické unie z let 1968-70 a historického trampského hnutí. Hlavní činností klubu je práce s dětmi školního věku s cílem vychovávat je k samostatnosti, lásce k přírodě a dobrým mezilidským vztahům. Děje se tak po celý rok především formou schůzek, které se konají každý týden na naší klubovně na ulici Komenského 28. Kromě schůzek se členové klubu potkávají jednou měsíčně na jednodenních výpravách či víkendových akcích. V letních měsících pořádáme netradiční tábory – částečně putovní a částečně na chatách v zajímavých koutech České republiky.