Tábor TK Tuláci, 18. - 27.7.2008, okolí Sázavy a Žižkovo pole, 6.denPředchozí: Tábor TK Tuláci, 18. - 27.7.2008, okolí Sázavy a Žižkovo pole, 5.den Následující: Tábor TK Tuláci, 18. - 27.7.2008, okolí Sázavy a Žižkovo pole, 7.den
  
 

 


„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain